Oferta


Siew buraków cukrowych kukurydzy i zbóżDzięki zastosowaniu maszyny pracującej w technologii Strip-Till za jednym przejazdem wykonujemy cztery zabiegi uprawowe:
 • Spulchnienie gleby do 35 cm;
 • Dogłębny wysiew nawozów mineralnych w spulchniony pas;
 • Wyrównanie powierzchni i wtórne zagęszczenie w celu precyzyjnego wysiewu nasion.
 • Wysiew punktowy w pasie: Buraki 12 rzędów, kukurydza 8 rzędów, rzepak 12 rzędów, zboża listwą siewną (6m)
Rezultatem pasowego spulchnienia gleby jest poprawa tworzenia się systemu korzeniowego roślin. Korzenie penetrują w głąb gleby co zapewnia roślinom dostęp do wody przez dłuższy okres czasu bez opadów i rośliny mogą się optymalnie rozwijać.

Na nieuprawionych miedzyrzędziach pozostają resztki pożniwne lub poplony, ktore chronią rośliny szczególnie w początkowym stadium rozwojowym przed erozją powietrzną i wodną. Dobrze utrzymana struktura gleby utrudnia odpływ wody przy silnych opadach a tym samym utratę wartościowych części spławialnych gleby. Pozostawione resztki pożniwne również zacieniają powierzchnię gleby i chronią ją przed nadmiernym obsychaniem. Duża zdolność pochłaniania i zatrzymywania wody.


Zabiegi ochrony roślin


 Dzięki zastosowaniu wąskich kół przy ciągniku i opryskiwaczu oraz doświadczeniu operatorów, nieuniknione straty przy tyczeniu ścieżek technologicznych w trakcie prowadzenia oprysków są ograniczone do minimum.

Nasi operatorzy posiadają doświadczenie i wymagane uprawnienia do stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Usługi w zakresie aplikacji środków ochrony roślin świadczymy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego.


Pomiary powierzchni upraw GPS

W wyniku nawiązania współpracy z firmą GEOGIS , proponujemy Państwu nowe usługi związane z:
 • Pomiarem powierzchni użytkowanej rolniczo;
 • Określeniem PEG (Powierzchni Ewidencyjno Gospodarczej);
 • Sporządzeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie;
 • Odwołaniem do ARiMR (dotyczące powierzchni);

Na podstawie pomiarów zebranych w terenie powstaje raport pomiarowy opatrzony pieczęcią geodety, zawierający m. in. mapy, powierzchnie działek rolnych oraz wykaz współrzędnych.


 


Oprócz oczywistej zalety zastosowania niniejszej technologii jaką jest optymalizacja rozwoju roślin należy również wymienić
 • oszczędności płynące z ilości nawozu, który jest aplikowany w optymalnej dawce w miejsce najbardziej korzystne z punktu widzenia pobierania nawozu przez rośliny (do 400kg/ha);
 • możliwość dokładnego dozowania i wymieszania dwóch różnych nawozów krótko przed ich wprowadzeniem do gleby. Zapobiega to rozwarstwieniu wcześniej wymieszanego nawozu w zbiorniku;
 • oszczędności kosztów paliwa i czasu pracy dzięki wykonaniu czterech zabiegów uprawowych jednocześnie.
Usługa siewu buraków – możliwość rozliczenia po zbiorach za pośrednictwem Cukrowni GLINOJECK SA.

Polecamy swoje usługi w zakresie zbioru: rzepaku, zbóż i kukurydzy.

Nasze maszyny żniwne są zawsze w pełnej gotowości. To przede wszystkim zasługa naszego zespołu serwisowego, który dba o to, aby żniwa przebiegały bezpiecznie i bezawaryjnie.

Przy zastosowaniu w kombajnie zbożowym hederu o szerokości roboczej 5m, czas jaki jest nam potrzebny na skoszenie jednego hektara zboża ogranicza się do 30-40 minut.

Z kukurydzą radzimy sobie równie szybko stosując pięciorzędowy heder.

Kombajn wyposażony jest w rozdrabniacz słomy.

Świadczymy również usługi prasą belującą, której wydajność to 60 balotów na godzinę, co pozwala na sprasowanie słomy w ok. 15-20 minut na jednym hektarze. 
 
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
Kontakt
PRIMA-ROL
NIP: 774-259-85-39
Piączyn 68, 09-440 Staroźreby
e-mail : biuro@prima-rol.pl
tel. 691 409 961, 510 730 168
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - Prima-Rol